El teu espai per compartir llibres i literatura | Versió 2.0

Mort i testament d'Ausiàs March

Tal dia com avui, 3 de març, de 1459 Ausiàs March moria a València a l'edat de 59 anys. 

El 29 d'octubre de 1458 es va sentir malalt i va dictar testament davant del notari Berenguer Cardona, actuant de testimonis mossén Miquel Julià, Domingo Daviñó, sastre i Joan Moreno, estudiant “...detengut de accident de malaltia, però stant en mon bon seny, memòria sancera e loquela manifesta...”. En el testament donava instruccions d'on volia ser enterrat:

”la qual sepultura elegesch en el cementeri de la Seu de València, en el vas de la capella dels March, en el claustre de la Seu prop el capítol”.

Anomenava marmessor i hereu a Jofre de Blanes, familiar de la seva segona muller:

“institueix hereu meu universal l'honorable en Joffre de Blanes, donzell, habitador de la dita ciutat de València, a fer-ne a tots els seus plenes volentats”.

Al seu fill Pere li deixava 35 lliures censals. A Felip, vint. A Joana, casada amb Ausiàs Torrella, de Gandia, els mobles de la casa de València i de Beniarjó i finalment a Joan: “fill meu bastard... tot aquell censal que jo he sobre el General del regne de València, el qual és en propietat vint-e-dos milia e cinch-cents sous...” per a dotar a una de la filles de Constança Martí, germana de la seva segona dona, amb la intenció de casar-la amb el seu fill Joan. Si aquest matrimoni no es realitzava, gaudiria Constança de l'usdefruit del censal.

A cada escuder, Ausiàs deixà la cavalleria que acostumava armar ...” lex als scuders de casa mia que·s trobaran en mon servey a la mia mort, ço és, a cascú aquell rocí que acostuma cavalcar e aquell arnés del qual s'acostuma armar”.

Alliberà Martí, el seu esclau negre, i deixà setanta lliures per a alliberar a Yolant, antiga esclava que en aquell moment es trobava al servei de mossén Pere Castellví. 

A Marta, mare del seu fill Felip, li deixà 10 lliures. Ordenà que tot el servei respectés dol quan morís:

“[...] bull que totes les [...] de casa mia [...] a mon (sic) morten mon servir, sien vestits de dol [...]”.

Aquest testament, però, no va arribar a ser publicat, com apunta el mateix notari en una nota marginal. El poeta va redactar un altre testament el 4 de novembre de 1458, amb modificacions poc importants i que es conserva en l'Arxiu Ducal de Medinaceli a Sevilla.

Ausiàs March va morir el 3 de març de l'any 1459 a València, el mateix dia que va dictar un codicil amb canvis menors i deixant quatre fills, cap legítim. Va ser enterrat en la catedral de València, prop de l'actual capella del Sant Calze tal com va demanar ell mateix en el seu testament, i no, com fins fa poc es creia, prop de la Porta de l'Almoina on l'any 1950 es va col·locar una llosa sepulcral commemorativa.  


Document de l'Arxiu del Regne de València, Generalitat Valenciana.

Franja: 

Per deixar comentaris has d'estar registrat:

Registre

Si ja estàs registrat, entra des d'aquí

"Mort i testament d'Ausiàs March" encara no té comentaris, sigues en primer en comentar!